#1 2019-01-30 03:11

Loto188net
Narys
Registravosi: 2019-01-30
Žinutės: 0

Loto188 gi?i m? gi?c m? th?y ng??i ch?t

??i khi trong gi?c m?, ta g?p ph?i nh?ng ng??i t? l?u ?? kh?ng c?n tr?n cõi ??i n?y. V?y gi?c m? th?y ng??i ch?t có ? ngh?a g?, mang ?i?m b?o ra sao, ??nh con g? th? may m?n, c?ng L?ch ng?y t?t t?m hi?u b? m?t n?y nhé.
>>> Tham kh?o th?m:https://twitter.com/loto1882
Theo quan ni?m ph??ng ??ng, ng??i ch?t ?i ch? l? r?i b? cõi t?m, tr? v? mi?n c?c l?c, ng??i ch?t ch? l? r?i b? nh?n sinh ?? ??n m?t cõi s?ng kh?c m? th?i. Tuy nhi?n, ??i khi trong gi?c m?, ch?ng ta g?p l?i nh?ng ng??i ?? kh?ng c?n tr?n th? gi?i n?y, nh?ng ng??i ?? kh?ng c?n hi?n di?n trong cu?c s?ng c?a ch?ng ta.
1. M? th?y ng??i ch?t
M? th?y m?nh nói chuy?n v?i ng??i ch?t l? ?i?m b?o b?n s?p n?i ti?ng, ho?c có m?t ??c nguy?n g? ?ó trong l?ng b?n s?p ho?n th?nh, m?i chuy?n ti?n tri?n thu?n l?i, ch? ch? ?ón tin t?t l?nh.

M? th?y d?ng c?m v?i ng??i ?? ch?t, ?i?m b?o b?n s? tr??ng th?.

M?ng th?y ng??i ch?t s?ng l?i, nói c??i vui v? th? hi?n ng??i n?m m? ?ang g?p ph?i nh?ng ?? k?ch trong cu?c s?ng, có nhi?u ?i?u bu?n phi?n.

M? th?y có ng??i ch?t ?i v?o trong nh? m?nh, s?p t?i b?n s? g?p nhi?u ?i?u may m?n, c?t l?i l?m m?n.
2. M? th?y b?n th?n m?nh ch?t

M? th?y b?n th?n m?nh ch?t l? ?i?m b?o b?n s?p b?t ??u cu?c s?ng m?i ho?c s?p có ?i?u g? ?ó thay ??i r?t l?n trong cu?c s?ng, cu?c ??i b?n chu?n b? b??c sang m?t trang m?i.

M? th?y m?nh t? s?t c?ng b?o hi?u b?n s?p s?a k?t li?u “t?i trong qu? kh?”, xóa b? nh?ng ?i?u kh?ng t?t trong t?m h?n.

M? th?y m?nh ch?t ?i v?i h?nh th? x?u x?, b?n cu?i c?ng c?ng k?t th?c ???c nh?ng th?ng ng?y ?au kh? ho?c chi?n th?ng ???c b?n th?n, kh?c ph?c nh?ng khuy?t ?i?m ? m?t n?o ?ó, t?m h?n ???c gi?i tho?t. Ng??i ch?t trong gi?c m? t??ng tr?ng cho c?i t?i si?u tho?t.
>>> Tham kh?o  ngay:https://plus.google.com/101192885194272413489
3. M? th?y ng??i th?n thi?t hay b?n b? ch?t

B?n b?ng nhi?n n?m m? th?y ng??i th?n thi?t hay b?n b? m?nh ch?t ?i, trong m? b?n c?m th?y v? c?ng ?au kh?. Sau ?ó ng??i ?y th?c s? ch?t ho?c m?c ph?i tr?ng b?nh.

Th?ng th??ng, n?u trong gi?c m? b?n th?y vui v? th? ?ó l? ?i?m l?nh, nh?ng n?u b?n c?m th?y n?ng n?, kh? s?, ?au ??n th? r?t có th? ?ó l? gi?c m? ?em theo ?i?m d?.

4. M? th?y m?nh ?m ng??i ch?t

M? th?y m?nh ?ang ?m ng??i ch?t l? ?i?m l?nh, b?o hi?u v?n tr?nh t?i l?c c?a b?n ?ang c?c k? th?nh v??ng, s? nghi?p hanh th?ng, c?ng danh r?ng m?.

Neprisijungęs

 

Forumo apačia

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson